PARROCCHIA
DI ASCONA

Thomas & Lorenzo 2010 - Smoking ChopinThomas & Lorenzo - Der Schwan / Il Cigno (dallo spettacolo "Smoking Chopin")Thomas & Lorenzo - Danza ungherese (dallo spettacolo "Smoking Chopin")Thomas & Lorenzo - Smoking Chopin